Înscrie-te

Citește Statul Alienței Național Țărăniste

Citește Politica generală privind protecția datelor cu caracter personal

Descarcă formularul de adeziune

Completează formularul online și vă vom contacta în cel mai scurt timp.

Mod de completare adeziune:

Întreaga Adeziune se completează cu litere de tipar.

 • La organizație se trece localitate/județul în care doriți să activați
 • La secția de votare, se trece secția de votare la care sunteți arondat, conform cu adresa din actul de identitate.
 • La viză, rubrica se completează de către organizația din care veți face parte.
 • La numele, se trece numele Dumneavoastră.
 • La prenumele, se trece numele Dumneavoastră așa cum acesta este menționat în actul de identitate.
 • La CNP, se trece codul numeric personal așa cum acesta este menționat în actul de identitate
 • La naționalitate, se trece apartenența Dumneavoastră la un grup etnic, spre exemplu: germană, israelită, maghiară etc.
 • La stare civilă, se trece starea Dumneavoastră civilă din momentul completării adeziunii.
 • La locul de muncă, se trece denumirea angajatorului. Daca doriți puteți menționa generic: mediul privat, stat etc.
 • La adresa de domiciliu, se trece adresa așa cum acesta este menționat în actul de identitate.
 • La adresa de corespondență se trece adresa la care doriți să primiți eventuala corespondență poștală de la Alianța Național Țărănistă.
 • La act de identitate, se trece datele de identificare a actului de identitate, seria daca este cazul și numărul.
 • La email, se trece emailul personal, pe care îl utilizați în mod curent și la care doriți să primiți informații de la Alianța Național Țărănistă.
 • La telefon, se trece numărul personal de mobil, care îl utilizați în interes personal și la care puteți să fiți contact de către Alianța Național Țărănistă.
 • La am făcut/nu am făcut parte din următoarele partide (perioadă, funcție), enumerați partidele din care ați făcut parte.
 • La data, se trece data completării adeziunii.
 • La semnătură, se caligrafiază semnătura pe care o utilizați în mod curent.

Adeziunea completată se expediază la
adeziune@taranistii.eu